6. Ulus Baker Buluşması'nın Programı

17/10/2013 / skopduyuru

Çokluğun Direnişi - Direnişin Çokluğu

25-27 Ekim 2013 // ODTÜ Mimarlık Amfisi


25 Ekim Cuma

Oturum I // 9:30 - 12:30

Otonomi ve Çokluk

Kolaylaştırıcı - Haydar Öztürk

Değer Teorisi, Ortak Olan ve Komünizm - Münevver Çelik

Temsile Karşı İfade - Cengiz Baysoy

Genel Zekâda Devrimler: Zapatistalardan Gezi'ye - Sinem Özer

 

Forum I // 13:30 - 15:30

Halkların Demokratik Kongresi

Kolaylaştırıcı - Çağdaş Yusuf

Yeni Türkiye'de Yeni Örgütlenme Biçimleri - Fatma Gök

"Muhalif Siyaset"te Tarz ve İçerik Sorunu - Ferdan Ergut

 

Oturum II // 16:00 - 18:30

Alevilik, Sekülerizm ve Çoğulculuk

Kolaylaştırıcı - Eren Barış

Hegemonya ve Çokluk: İki (Farklı) Bakışın Buluşma İmkânları - Mustafa Şen

AKP, Dinsel Popülizm ve Aleviler - Kazım Ateş

Gezi Bir Alevi İsyanı Mı? - Besim Can Zırh

 

26 Ekim Cumartesi

Oturum III // 9:30 - 12:30

Oluş, İsyan ve Devrim

Kolaylaştırıcı - Emre Koyuncu

Occupy, Tahrir ve 68: Gezi’ye Üç Eksen - Süreyya Evren

Hakikat Kavgası - Nazile Kalaycı

Gezi İsyanı ve Devrim Vakti - Ati Rıza Taşkale

 

Forum II // 13:30- 15:30

Doğa, Kent ve Direniş

Kolaylaştırıcı - Güçlü Ateşoğlu

Vernaküler Ütopya ve Camia - Utku Balaban

Yerellerin Mücadelesi ve Genelin Gezi'si - Koray Doğan Urbarlı

Ekolojik Perspektiften Kent Kır Hiyerarşisini Yeniden Düşünmek - Deniz Gümüşel

Kentsel Mücadele ve Kent Hakkı - Mehmet Penbecioğlu

 

Forum III // 16:00 - 18:30

LGBTİ, Feminizm ve Kadın Hareketleri

Kolaylaştırıcı - Aylime Aslı Demir

Feminizm ve Hayallenme Halleri - Begüm Başdaş

Feminizm ve Kadınların Kaçış Çizgileri - Hilal Eyüpoğlu

Kurtadamın Takdimi: Bir Oluş Olarak Direniş - Serazer Pekerman

Direnişin O Biçimi - Yıldız Tar

 

27 Ekim Pazar

Oturum IV // 9:30 - 12:30

Güvencesizlik

Kolaylaştırıcı - Fatin Kanat

Direnişlerin Görünmeyen Arka Planından Bir Kesit: Güvencesizlik - Gaye Yılmaz

Plaza Eylem Platformu

Atık Kâğıt İsçileri

Umut-Sen: Özel Güvenlik Emekçileri - Çağlar Dölek

Güvencesizlik Çağında Yeni Mücadele Pratikleri - Timurhan Yalçın

 

Forum IV// 13:30 - 14:30

Geleceğin Örgütlenmesi

 

Forum V // 15:00 - 18:30

Devrimci Oluşun Videocu Taktikleri

Kolaylaştırıcı - Ayşe Uslu

İmajdan İmgeye Direniş Mekânları ve Semboller - Oktay İnce

Gezi Direnişi ve Canlı Yayın Pratiği

ankaraeylemvakti

Sinegöz ve İsyan

Ersan Ocak ve Sinema Laboratuarı

Arşiv ve Görüntü Arkeolojisi - Pelin Tan

Video Eylemcinin Eylem İçindeki Konumlanışı - Sevgi Türkmen

Son Dönem Sosyo-Politik Değişimler ve Hareketler Temelinde Görsel Analiz - Sibel ve Dolunay

Devrimde Medya / Medyada Devrim: 21. Yüzyılda Tarih Felsefesi – Nabermedya

Videoccupy