“Pera’da Denize Sıfır”, 5-30 Haziran 2017

31/5/2017 / skopduyuru

 

İstanbul ile yaşıt tarihi boyunca sürekli canlı yaşayan Beyoğlu ve kıyılarındaki İstanbul Limanı, tüm İstanbul’un merkezi, hepimizin ortak hafızasıdır. Tümüyle yapılaşmış bu bölge bir yanında Haliç diğer yanında da Boğaziçi ile çevrilmiş coğrafyasıyla aslında denize uzanan bir yarımadadır. Ne var ki “Pera’da Denize Sıfır” sergisinde konu edilen Beyoğlu’nun Karaköy-Dolmabahçe arasındaki en değerli 3100 metre kıyı boyunun bugün kamuya, kentliye açık bölümü -0- metredir.

“Pera’da Denize Sıfır” sergisinin ana teması, tümüyle yapılaşmış Beyoğlu ilçesinin sakinlerinin ve günlük ziyaretçilerinin, aslında çok uzun ve değerli bir kıyı boyu olan ilçede denize erişimlerinin giderek olanaksızlaştırılması üzerine kurulu. Sergide ayrıntılı olarak ve bilimsel bulgulara dayandırılarak tarihsel ve mekânsal gelişim süreci incelenen Karaköy-Dolmabahçe arasındaki 3100 metrelik kıyı boyunun zaman içinde nasıl ve hangi işlevlerle kamusal kullanıma kapatıldığı vurgulanıyor. Sergide ayrıca, yıllardır bu kıyı şeridi için sürdürülen kent mücadeleleri, gündeme getirilen uyarılar, üretilen alternatif önerilerinden de bir seçki sunuluyor.

İstanbul için çok değerli olan Pera kıyılarının günümüzde bir yandan “denize sıfır” tahsisler ve kullanımlarla yapılandırılması belgeleniyor, diğer yandan bu süreçte kentlinin kullanımı için deniz kıyısında sıfır metrelik bir kıyı boyu kalmasının hikâyesi anlatılıyor.

 

Sergi açılışı: 5 Haziran 2015, Saat 18.30

Sergi süresi: 5-30 Haziran 2017

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Sergi Salonu

Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul