“Moleküler Kızıl: Antroposen Çağının Teorisi”

15/6/2020 / skopduyuru

 

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından zaferini ilan eden dizginsiz kapitalizm, kendi yarattığı için çözüm getiremeyeceği felaketlerle yüz yüze bugün. Artık insan türü olarak bozduklarımızı küçük rötuşlarla düzeltip kendi çıkarımıza kullanacağımız bütünsel, organik bir döngü varsaymamız mümkün değil. Kapitalist gerçekçilik de, hepimizi bambu bisikletlerde hayal eden ideolojik ikizi kapitalist romans da çare sunmuyor.

Melankoliye kapılmamak için bize alternatif bir gerçekçilik gerek, diyor McKenzie Wark: işbirliği içindeki bilme ve yapma emeğine yakın duran; ekonomik, teknik, politik ve kültürel dönüşümleri ilişkilendiren bir gerçekçilik. Moleküler Kızıl, bu amaçla önce Sovyetler Birliği’nin kuruluş yıllarında bastırılan Marksist teori akımlarına dönüyor: emeğin bakış açısını merkeze koyan Bogdanov’un tektolojisine ve Proletkült’üne; Platonov’un hayal güçlerini birleştirecek edebiyat fabrikası tasavvuruna, yoldaş bakış açısına... Sonra günümüzde kültür ve bilimler arasındaki sınırlarda çalışan yazarları ele alıyor: insanın başka organizmalar ve teknolojiyle geçirgen sınırlarını hatırlatan siborg kavramı ve feminist bakış açısıyla Donna Haraway, farklı aygıtların nasıl farklı bilgi özneleri ve nesneleri üreten kesikler oluşturduğuna dikkat çeken Karen Barad, bir tür meta-ütopya öneren Kim Stanley Robinson…

Zihin ve beden emekçilerine bir Siborg Enternasyonali çağrısı yapıyor Wark: “Antroposenin bütün işleyişlerini dağıtacak araçlara ve iradeye hayal gücünde zaten sahip olan bir Enternasyonal. Eskisinin yıkıntıları üzerinde yeni canlı dünyayı inşa etmekten başka yapacak bir şeyi olmayan bir Enternasyonal. Bu uygarlığın kalıcı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Birlikte yenisini yapalım.”

 

McKenzie Wark, Moleküler Kızıl: Antroposen Çağının Teorisi, çev. Cemal Yardımcı (İstanbul: Metis, 2020).

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Teşekkür

I. Kısım: Emek ve Doğa

1 Aleksandr Bogdanov: Dünyanın İşleyişi

Lenin’in Rakibi

Kızıl Mars

Yaşayan Deneyimin Felsefesi

Bilgi ve Emek İçin Bir Yoldaşlık Poetikasına Doğru

Kızıl Hamlet: Shakespeare’den Marx’a

Marx’tan Proletkült’e

Diyalektik Materyalizmden Tektolojiye

Metafor Makinesi Olarak Tektoloji

Kan Değiştirme

2 Andrey Platonov: Bir Proleter Yazısı

Proletkült’ün Evladı

Tarihsel Roman Olarak Çevengur

Ütopya Olarak Çevengur

Çukur: İmkânsız Altyapı

Mutlu Moskova: Üstyapı İnsanları

Komünizmde İnsan Ruhu

Sosyalist Trajedi

Edebiyat Fabrikası

 

II. Kısım: Bilim ve Ütopya

3 Siborg Donna Haraway: Teknobilim Dünyaları ve Mahlukları

Kaliforniya İdeolojisi

Mach’tan Feyerabend’e

Marx’tan Haraway’e

Bogdanov’dan Barad’a

Tektoloji Olarak İklimbilim

4 Kim Stanley Robinson: Yaratmanın Gerekliliği

Kızıl Mars’a Geri Dönüş

Yeşil Mars: Devrim Olarak Tektoloji

Mavi Mars: Ütopyadan Sonra

Sonuç

 

https://www.metiskitap.com/catalog/book/36709