“Bize Ait Bir Oda”, 9 Mayıs–4 Haziran 2017, Ark Kültür

16/5/2017 / skopduyuru“Bize Ait Bir Oda” sergisi, 9 Mayıs–4 Haziran 2017 tarihleri arasında Ark Kültür’de izleyici ile buluşuyor. Yirmi üç sanatçıyı biraraya getiren sergide resim, desen, video, fotoğraf, heykel, enstalasyon, illüstrasyon ve performans gibi farklı disiplinlerden çalışmalar yer alıyor. Doğurganlık, annelik ve dişil döngüleri kadın bakış açısı ile ele alan sergi, bu konular üzerine ön yargıları ve klişeleri sorgulayarak kadınlık hallerini izleyici ile beraber yeniden kurgulamayı ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

“Bize Ait Bir Oda” sergisi, Arzu Yayıntaş ve Güneş Terkol’un 2015’ten beri annelik ve doğurganlık üzerine yaptığı atölyelerin bir devamı niteliğinde. İktidar sahiplerinin ve medyanın anneliği tektipleştiren, çocuk bakımını basite indirgeyen, anne olmanın bir tercih meselesi olduğunu görmezden gelen yaklaşımlarına ve anneliğin kadının üzerinde bir baskı mekanizması olarak kullanılmasına tepki olarak başlayan atölyeler, bu sergide kavramsal olarak daha da genişleyerek dişil döngüleri de kapsamına aldı.

Arzu Yayıntaş, Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu, doğurganlık ve dişil döngüler üzerine (kadının kendi doğumu, regl, doğum yapmak, düşük, kürtaj, biyolojik saat, menopoz) yedi başlıkta hazırladıkları soruları paylaşarak bu konularda çalışmak isteyen sanatçılara açık çağrı yaptı. Bu çağrıya cevap olarak bazı sanatçılar sergi için yeni bir iş yapmayı önerirken, bazıları ise daha önce ürettikleri ama sergileme şansı bulamadıkları eserlerini arşivlerinden çıkardılar. Sorular yoluyla yapılan sergi çağrısıyla bu konularda çalışmak isteyen sanatçıların işbirliğine ve katılımına açık bir yaklaşım benimsenerek, klasik otoriter sergi küratörlüğü anlayışından farklı, daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir tutumla sergi mekânı ortak bir alan olarak kurgulandı.

Sergi, iktidarın tektipleştiren söyleminin aksine annelik ve kadınlık deneyimlerinin çok çeşitli olduğunu ve her kadının doğurganlık ve dişil döngüler üzerine paylaşacak çok şeyi olduğuna işaret etmeyi, bu deneyimleri çoğaltarak görünür kılmayı ve kadın dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Farklı disiplinlerin ve yaklaşımların biraraya getirildiği sergi kapsamında atölyeler, konuşmalar ve performanslar da gerçekleşecek. Detaylı bilgi için [email protected] adresine ya da Bize Ait Bir Oda facebook sayfasına yazabilirsiniz. https://www.facebook.com/groups/bizeaitbiroda

Sergide yer alan sanatçılar: Ada Tuncer, Arzu Arbak, Arzu Yayıntaş, Ecem Yerman, Ece Eldek, Elif Varol Ergen, Fatoş Irwen, Gizem Aksu, Gökçe Deniz Balkan, Güneş Terkol, Işıl Eğrikavuk, Merve Çanakçı, Nancy Atakan, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Oda Projesi, Özgül Arslan, Seçil Yersel, Sena Başöz, Sevil Tunaboylu, Sezgi Abalı ve Yasemin Nur.

Sergide yer alacak eserlerin görsellerinden bir seçki için: goo.gl/K7M6yL

Bize Ait Bir Oda

9 Mayıs–4 Haziran 2017

Ark Kültür

Kılıçali Paşa Mahallesi, Batarya Sk. No:2, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Pazartesi ve Salı günleri hariç her gün 12.00–19.00