“1950-2000” Koleksiyonundan Bir Seçki Pera Müzesi’nde

10/11/2011 / skopduyuru

Merkez Bankası’nın 1950-2000 koleksiyonu 1990 yılında kurulmaya başladı ve ilk kez 1994 yılında Ankara’da sergilendi. Koleksiyonun kuruluşunda Ali Artun küratör olarak, Banka’nın o zamanki başkan yardımcıları olan Bediz Demiray ve Hasan Ersel de yönetici olarak görev aldı.

1950-2000 koleksiyonu, Türkiye’de sanatın 1950 dolaylarında, sonraki dönemleri de yönlendiren, kritik bir dönüşüm geçirdiğini savunan bir tarih tezine dayanıyordu. Bu teze göre, Türkiye’de sanat, İkinci Dünya Savaşı ertesinde, o zamana kadar etkisi altında olduğu resmi ve akademik estetik ideolojilerden kopmasına yol açan radikal bir özerkleşme deneyimi yaşamıştı. Ve bu gelişme yerel bir modernizmin başlangıcını haber veriyordu. Bu modernist kırılma, ileriki dönemlerde de, özerkliğini koruyan ve ulusal bir ekol aramak yerine çağdaşlarının kozmopolit estetiğine eklemlenen bir damarın güçlenmesini sağlamıştı. İşte 1950-2000 koleksiyonu, bu yarım asırda estetik anlamda modernizmin yerleşmesini sağlayan üç kuşak sanatçının eserlerini derlemekle işe başlamıştı. Artun’un 1994 sergisi kataloğuna yazdığı sunuşa göre bu sadece “bir başlangıç”tı; bir paradigmanın takdimiydi.

Pera Müzesi’nde 1 Kasım 2011’de açılan ve yıl sonuna kadar sürecek olan Suretin Sireti sergisi 1950-2000 koleksiyonundan bir derleme. Serginin küratörü Zeynep Yasa Yaman, koleksiyonun,  “sanat tarihi yazımı”, “müzecilik”, “öteki modernlikler” gibi “sorunsalları gündeme getiren, ucu açık, eleştirel, diyaloğu önemseyen bir anlayış sergilediğini” belirterek, bu girişimi ve arkasındaki düşünceyi, Türkiye’de Sanat Tarihi’nin tarihiyle ilgili son derecede kapsamlı incelemesi bağlamında değerlendiriyor.

Pera Müzesi sergi sırasında iki etkinlik sunuyor. Bunlardan ilki, 17 Aralık’ta Ali Artun’un yapacağı, “Bir Koleksiyon-Bir Tarih Tezi” başlıklı konuşma. İkincisi ise, Suretin Sireti’nin küratörü ile 1950-2000 kurucularının söz alacağı ve 24 Aralık’ta gerçekleşecek açık oturum. Her ikisi de saat 14.30’da, Müze’nin toplantı salonunda.