DirenTMMOB!

31/5/2016 / skopbülten

 

30 Mayıs Pazartesi günü Beşiktaş Kaymakamlığı, 49 yıllığına TMMOB’a tahsis edilmiş olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının ertesi sabaha kadar tahliye edilmesi için tebligatta bulundu. 31 Mayıs sabahı binanın önüne çevik kuvvet ekipleri yığıldı. Hukuka aykırı bir şekilde başlatılan tahliyeye direnen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, yönetici Mücella Yapıcı ve odanın avukatı Can Atalay'ın da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı. TMMOB, zorla tahliye işlemini ve gözaltıları protesto etmek üzere bugün saat 18.00’de Ankara TMMOB binası önünden Sakarya Caddesi’ne yürüyerek basın açıklaması yapacak.

TMMOB’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Yıldız Dış Karakol Binası değil, Kaçak Saray Boşaltılsın!

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi kullanımında olan, 2002 yılında 49 yıllığına tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın 30 Mayıs 2016 tarihinde saat 17.50’de tebligat yapılıp, Gezi Direnişi’nin yıldönümü olan 31 Mayıs günü saat 10.00’da boşaltılmasının istenmesi manidardır. Ülkenin her yanında zorla tahliyeler ve el koymalarla, kamunun malının yağmalandığı bir süreçte Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda zorla tahliye girişimi gayri meşrudur.

İstanbul’da Yıldız Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesi sürecinin bir parçası olarak, Mimarlar Odası kullanımında olan Dış karakol Binasının zorla tahliyesi hukuksuzdur. Asıl boşaltılması gereken bu ülkenin tüm kamusal varlıklarını savunan, toprağına, ormanına, suyuna, kültürel mirasına sahip çıkan Mimarlar Odası kullanımındaki Yıldız Sarayı Dış karakol binası değil, Atatürk Orman Çiftliği’nde, mahkeme kararlarına rağmen inşa edilen Kaçak Saray’dır. [kaynak: ilerihaber.org]

 

 

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası asma ve bodrum katları, 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile yapılan protokolle on yıllığına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne tahsis edilmiştir. 22 Ekim 2002 tarihinde yenilenen protokol uyarınca binanın tahsis süresi; imza tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak belirlenmiş ve 2051 yılına kadar kullanımı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne verilmiştir.

Yıldız Sarayı Kompleksi’nin Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesinin ardından, 7 Aralık 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gönderdiği 227976 sayılı yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirmiştir.

...

Protokolün iptaline yönelik yazıya yapılan itirazların yanıtsız kalması üzerine, idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde görülen 2015/1568 esas no’lu davada Mahkemenin 8 Mart 2016 tarihli kararında; “Olayda, taraflar arasında imzalanan 22.10.2002 tarihli protokolün Bakanlığın yükümlülüklerini düzenleyen 5. maddesinde; Bakanlığın yukarıdaki kurallara uyulduğu sürece Oda’nın binada kullanım süresi dolmadan, binanın odaya tahsis edilen mekânlarını bir başka kuruma tahsis edemeyeceği ya da boşaltılmasını isteyemeyeceği öngörülmüştür. Bu nedenle 22.10.2002 tarihinde 49 yıllığına imzalanan protokolün, öngörülen süre dolmadan ve protokolde belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ilişkin herhangi bir tespit bulunmadan feshedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden… yürütülmesinin durdurulmasına, … 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denilmiştir.

 

 

 

Mimarlar Odası’na; üyelerimiz ya da mirasçıları tarafından emanet edilen birçok evrak, belge, yayın, proje ve mimarlıkla ilgili malzemenin; zorla tahliye durumunda göreceği zararın önlenebilmesi amacıyla tahliye işlemleri Şubemizce gerçekleştirilecektir. Ancak; Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın tarafımıza tahsisinin, imzalanan protokol kurallarına uyulduğu halde hukuka aykırı olarak iptaline dair sürecin yasal takibi sürdürülecek, kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Yapılan hukuk dışı uygulamaları ve baskıyı kabul etmiyor, ilgilileri yasalara ve yargı kararlarına uymaya çağırıyoruz. [kaynak: www.birgun.net]