Zeynep Kuban: “İstanbul-Paris Aksında Lhote Öğrencileri”

5/10/2018 / skopduyuru

Zeynep Kuban’ın “İstanbul-Paris Aksında Lhote Öğrencileri” başlıklı konuşması 9 Ekim 2018 Salı günü saat 13:30'da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dinlenebilir. 

İTÜ Taşkışla Oda 3506