Türk Sanatında Modernlik Arayışı

1/10/2018 / skopduyuru

 

9 Ekim 2018/Salı-13:30

Zeynep Kuban: İstanbul-Paris Aksında Lhote Öğrencileri

16 Ekim 2018/Salı-13:30

Zeynep Kuban: Lhote’un Dünyadaki Sanatsal Ağı

23 Ekim 2018/Salı-13:30

Ali Artun: GEOMETRİK MODERNLİK: André Lhote Estetiğinin İdeolojisi ve  Türk Sanatında Modernleşme Düşüncesi

30 Ekim 2018/Salı-13:30

Ali Artun: MODERNİZM NE ZAMANDI? Estetik Modernizm Kavramı ve Türkiye'de Modernist Sanat

13 Kasım 2018/Salı-13:30

Ali Artun: ÖTEKİ MODERNİZMLER: Postkolonyal Teori ve Çevre Kültürlere Özgü Modernizmlerin Keşfi

25 Aralık 2018/Salı-13:30

Ali Artun: BERK TARİHİ: Türkiye'de Sanat Tarihyazımının Kurgusu


İTÜ Mimarlık Fakültesi

Taşkışla Oda: 3506