Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi

13/5/2018 / skopduyuru

 

Kitap, 1961 Anayasasının göreceli temel hak ve özgürlükler ortamından, Cumhuriyet tarihimizin askeri darbelerle bölünmüş, en baskıcı, en kanlı dönemi '70'lere, '80'lere uzanan süreçte, özde teknik elemanların, genelde tüm çalışanların demokratik, ekonomik, sendikal haklar mücadelesini anlatıyor. 40 yılı aşkın bir süre sonra gün yüzüne çıkmış olan yaklaşık 4000 sayfalık belgelerin ışığında TEKSEN ve TÜTED'in, davalar, tutukluluklar, ve ölümlerle örülü tarihini aydınlatıyor. Dolayısıyla, dönemin yasalarının yanı sıra, terminolojisini ve değerlendirmelerini aktarıyor...

Çetin Ünalın, Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi (Mimarlık Vakfı, 2018)