skopdergi 12: Niye André Lhote? “Düzene Dönüş” ve Türkiye’nin Sanat Tarihi

3/4/2018 / skopduyuru

 

11 Aralık 2017'de, Zeynep Kuban'ın çabalarıyla, İTÜ'de André Lhote üzerine uluslararası bir konferans düzenlendi: "Kültürel ve İdeolojik Pozisyonları İlişkilendirmek: André Lhote, Paris ve Çeşitli Ülkelerden Gelen Eski Öğrencileri". Konferans'ta Paris'ten, Stockholm'den, Virginia'dan, Belgrad'dan, Floransa'dan, Viyana'dan, Tahran'dan ve İstanbul'dan tarihçiler, Lhote öğrencilerinin kendi sanat tarihlerindeki etkileri üzerinde durdular ve aralarında kıyaslar yaptılar. Bu konferans, yıllardır üzerine ölü toprağı serpilmiş olan Türkiye'nin sanat tarihiyle ilgili çalışmaların canlanabilmesi için bir umut yarattı. Skop'un "Niye André Lhote? ‘Düzene Dönüş’ ve Türkiye'nin Sanat Tarihi" başlıklı yeni sayısı, bu umutla derlendi.


İÇİNDEKİLER:

“Düzene Çağrı” Rejimi, André Lhote ve Türkiye’nin Sanat Tarihi – ALİ ARTUN

André Lhote’un “Düzene Çağrı”sı – NATHALIE REYMOND

Otoritenin Figürleri, Gerilemenin Şifreleri: Avrupa Resminde Temsilin Dönüşü Üzerine Notlar – BENJAMIN BUCHLOH

Neo-Klasizm ve Düzene Dönüş – CHARLES HARRISON VE PAUL WOOD

Yeni Ruh ve Şairler (1918) – GUILLAUME APPOLINAIRE

Zanaate Dönüş (1919) – GIORGIO DE CHIRICO