New Islamist Architecture and Urbanism

6/11/2018 / skopduyuruBülent Batuman'ın New Islamist Architecture and Urbanism (Yeni İslamcı Mimari ve Kentçilik) kitabındaki temel iddiası şu: Günümüz dünyasında İslam ile mekân arasındaki ilişkiyi incelemek için, yapılı çevrenin biçimlendirilmesinde İslam’ın değil İslamcılığın rolüne bakmak gerekiyor. Kitap bu amaçla, Türkiye’nin AKP yönetimi altında hâlen süren dönüşümünü analiz ediyor. Türkiye’nin son 20 yılda geçirdiği dönüşümü “Yeni İslamcı” bir ulus-(yeniden)inşası süreci olarak tanımlayan yazar, İslamcı bir çevrenin yaratılmasında yapılı çevrenin rolünü inceliyor. Konut yapıları, camiler, kamusal alanlar ve yeni başkanlık sarayı üzerinden, Türkiye’de yeni İslamcılığın mekânsal oluşumunu mercek altına alıyor ve dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırma yapıyor: Beyrut ve Amman’daki kentsel dönüşüm projeleri; Bakü ve Astana’da Sovyet modernizmini yerlileştirme girişimleri; Aşkabat ve Putrajaya’daki başkanlık sarayları; Tokyo ve Washington gibi çok farklı yerlerde inşa edilen neo-Osmanlı tarzı camiler gibi.

 

İÇİNDEKİLER:

Preface. 1. Introduction. 2. Politics of Mosque Building: Negotiating Islam and Nation. 3. Housing Subjects of New Islamism. 4. From the Urban Revolution of New Islamism to the Revolution of the Urban: Public Space and Architectures of Resistance. 5. Building (the) National: The Public Architecture of Millet. Epilogue. Glossary. Index.

 

https://www.routledge.com