Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, 26-27 Nisan 2018

22/4/2018 / skopduyuru

 

 

PROGRAM

26 Nisan 2018

10:10 – 10:30 Açılış Konseri

10:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları

GSF Dekanı Prof. Mümtaz Demirkalp

HÜ Rektörü Prof.Dr. A. Haluk Özen

11:00 - 12:00 Davetli Konuşmacı Ali Artun

 

13.30 - 14.45 OTURUM 1

Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kaygı

13:30 - 13:45 Dr. Ögr.Üyesi Ahmet Cüneyt Gültekin

Nietzsche'de Perspektivizm ve Yaratıcılık

13:45 - 14:00 Dr. Ögr.Üyesi Fatma Berna Yıldırım

Harfler ve Figürler

14:00 - 14:15 Dr. Ögr.Üyesi Jale Asya Kahraman Özyılmaz

İmge Perdesinde Lacanyen Nosyonlar

 

15.00 – 16.15 OTURUM 2

Oturum Başkanı Prof. Remzi Savaş

15:00 – 15:15 Dr. Ögr.Üyesi Ece Akay Şumnu

Modernite ve Manzara Resminin Batı Sanatındaki Dönüşümü

15:15 – 15:30 Ögr. Gör. Özlem Vargün

Ortam Odaklı Sanatta Melezleşme

15:30 – 15:45 Dr. Ögr.Üyesi Hanife Yüksel

Rwanda Projesi ve Alfredo Jaar’ın Metaforları

 

27 Nisan 2018

09.30 - 10.45 OTURUM 3

Oturum Başkanı Prof. Dr. Kıymet Giray

09:30 - 09:45 Doç. Burhan Yılmaz

Metalaşmış Gösterge Olarak Çagdaş Sanatta Ateşli Silahlar

09:45 - 10:00 Dr. Ögr.Üyesi Burak Delier

Yararlı Sanatın Fazlası: Bir Aktivizm ve Sanat Tartışması

10:00 - 10:15 Arş.Gör. Akın Demiral

Queer Teori ve Sanat; Sanatın Queer Hali

 

11:00 - 12:15 OTURUM 4

Oturum Başkanı Prof. Ayhan Azzem Aydınöz

11:00 - 11:15 Arş.Gör. Gülsah Güleç, Prof. Dr. Zeynep Uludağ

Sanatta ve Mimarlıkta Orijinallik Paradigmasının Degişimi

11:15 - 11:30 Merve Akay, Prof.Dr. Aysu Akalın

‘Fark ve Tekrar’ Kavramları Üzerine Mimarın ‘D-Gen Havuzu’: Daniel Libeskind

11:30 - 11:45 Doç. Filiz Adıgüzel Toprak

Çagdaş Sanat ve Gelenegin Degişen Yüzü: Jameel Ödülü

 

13.30 – 14.45 OTURUM 5

Oturum Başkanı Prof. Zafer Gençaydın

13:30 – 13:45 Prof.Dr. Banu Cangöz, Arş.Gör. Bahadır Oktay, Prof. Necla Rüzgar Kayıran, Doç. Serap Emmungil Karamanoglu

Sanatla İlgili Olan ve Olmayan Bireyler Sanat Eseri İnceleme Açısından Farklılaşır mı? Bir Göz İzleme Çalışması

13:45 – 14:00 Hande Yazıcı, Dr.Ögr.Üyesi Ahmet Fatih Karakaya, Doç. Adile Feyza Özgündogdu

Sanat Eğitiminde Yeni Bir Uygulama Alanı Olarak Karıştırılmış Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi

14:00 – 14:15 Dr.Ögr.Üyesi Nilüfer Irmak Akçadogan

Günümüz Sanatında Robotik Teknolojilere Sanatçı Yaklaşımları

 

15:00 – 17:00 KAPANIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı Prof. Mümtaz Demirkalp

Konuşmacılar

Prof.Dr. Türev Berki

Doç.Dr. Zeynep Yasa Yaman

Dr.Ögr.Üyesi Emre Zeytinoglu

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Ögretim Üyeleri Kafeteryası Mehmet Akif Ersoy Salonu