Geometrik Modernlik: André Lhote Estetiğinin İdeolojisi ve Türk Sanatında Modernleşme Düşüncesi

19/10/2018 / skopduyuru

KONUŞMA:

Ali Artun

Geometrik Modernlik: André Lhote Estetiğinin İdeolojisi ve Türk Sanatında Modernleşme Düşüncesi

23 Ekim 2018/Salı - 14:00

İTÜ Mimarlık Fakültesi

Taşkışla  Oda:307