Berk Tarihi: Türkiye'de Sanat Tarihyazımının Kurgusu

20/12/2018 / skopduyuru

 

KONUŞMA:

Ali Artun

"BERK TARİHİ: Türkiye'de Sanat Tarihyazımının Kurgusu"

25 Aralık Salı, saat 14:00

İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Oda 307